Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Rijswijk (ZH.)

Rijswijk (ZH.)

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,0%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving62,1%
DVeiligheid31,6%
EOnderwijs47,8%
FGezondheid51,1%
GKunst en cultuur39,9%
HEconomische participatie28,0%
AMaatschappelijke participatie35,0%
BPolitieke participatie50,3%
CWoonomgeving62,1%
DVeiligheid31,6%
EOnderwijs47,8%
FGezondheid51,1%
GKunst en cultuur39,9%
HEconomische participatie28,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,8%
BWater52,2%
CAfval en grondstoffen32,2%
DEnergie48,2%
ENatuur en landschap56,2%
FHinder en calamiteiten35,9%
GLucht63,9%
ABodem48,8%
BWater52,2%
CAfval en grondstoffen32,2%
DEnergie48,2%
ENatuur en landschap56,2%
FHinder en calamiteiten35,9%
GLucht63,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,8%
BArbeid50,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden27,2%
EKennis57,8%
AConcurrentievermogen53,8%
BArbeid50,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid57,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden27,2%
EKennis57,8%