Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Schiedam

Schiedam

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie31,5%
BPolitieke participatie41,0%
CWoonomgeving49,7%
DVeiligheid26,9%
EOnderwijs40,3%
FGezondheid46,2%
GKunst en cultuur51,8%
HEconomische participatie25,5%
AMaatschappelijke participatie31,5%
BPolitieke participatie41,0%
CWoonomgeving49,7%
DVeiligheid26,9%
EOnderwijs40,3%
FGezondheid46,2%
GKunst en cultuur51,8%
HEconomische participatie25,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem37,1%
BWater37,4%
CAfval en grondstoffen33,4%
DEnergie41,6%
ENatuur en landschap51,6%
FHinder en calamiteiten38,8%
GLucht58,6%
ABodem37,1%
BWater37,4%
CAfval en grondstoffen33,4%
DEnergie41,6%
ENatuur en landschap51,6%
FHinder en calamiteiten38,8%
GLucht58,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,4%
BArbeid45,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden26,4%
EKennis42,6%
AConcurrentievermogen60,4%
BArbeid45,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid43,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden26,4%
EKennis42,6%