Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Cromstrijen

Cromstrijen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,6%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving50,2%
DVeiligheid63,1%
EOnderwijs60,0%
FGezondheid53,5%
GKunst en cultuur19,6%
HEconomische participatie67,3%
AMaatschappelijke participatie41,6%
BPolitieke participatie49,1%
CWoonomgeving50,2%
DVeiligheid63,1%
EOnderwijs60,0%
FGezondheid53,5%
GKunst en cultuur19,6%
HEconomische participatie67,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem81,7%
BWater48,7%
CAfval en grondstoffen53,3%
DEnergie37,6%
ENatuur en landschap22,1%
FHinder en calamiteiten67,4%
GLucht49,1%
ABodem81,7%
BWater48,7%
CAfval en grondstoffen53,3%
DEnergie37,6%
ENatuur en landschap22,1%
FHinder en calamiteiten67,4%
GLucht49,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid50,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
EKennis45,2%
AConcurrentievermogen43,6%
BArbeid50,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden63,3%
EKennis45,2%