Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Albrandswaard

Albrandswaard

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,6%
BPolitieke participatie47,5%
CWoonomgeving45,9%
DVeiligheid58,1%
EOnderwijs45,5%
FGezondheid60,7%
GKunst en cultuur34,2%
HEconomische participatie52,5%
AMaatschappelijke participatie32,6%
BPolitieke participatie47,5%
CWoonomgeving45,9%
DVeiligheid58,1%
EOnderwijs45,5%
FGezondheid60,7%
GKunst en cultuur34,2%
HEconomische participatie52,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem57,8%
BWater41,0%
CAfval en grondstoffen34,1%
DEnergie44,7%
ENatuur en landschap54,5%
FHinder en calamiteiten53,9%
GLucht43,8%
ABodem57,8%
BWater41,0%
CAfval en grondstoffen34,1%
DEnergie44,7%
ENatuur en landschap54,5%
FHinder en calamiteiten53,9%
GLucht43,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,4%
BArbeid50,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
EKennis31,9%
AConcurrentievermogen49,4%
BArbeid50,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
EKennis31,9%