Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Westvoorne

Westvoorne

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie37,6%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving49,6%
DVeiligheid57,4%
EOnderwijs48,8%
FGezondheid56,3%
GKunst en cultuur46,3%
HEconomische participatie64,9%
AMaatschappelijke participatie37,6%
BPolitieke participatie48,9%
CWoonomgeving49,6%
DVeiligheid57,4%
EOnderwijs48,8%
FGezondheid56,3%
GKunst en cultuur46,3%
HEconomische participatie64,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,4%
BWater31,3%
CAfval en grondstoffen36,7%
DEnergie20,7%
ENatuur en landschap59,3%
FHinder en calamiteiten56,1%
GLucht57,6%
ABodem79,4%
BWater31,3%
CAfval en grondstoffen36,7%
DEnergie20,7%
ENatuur en landschap59,3%
FHinder en calamiteiten56,1%
GLucht57,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,3%
BArbeid45,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
EKennis32,8%
AConcurrentievermogen47,3%
BArbeid45,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,1%
EKennis32,8%