Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Strijen

Strijen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving47,2%
DVeiligheid69,3%
EOnderwijs44,7%
FGezondheid52,9%
GKunst en cultuur28,7%
HEconomische participatie63,7%
AMaatschappelijke participatie40,3%
BPolitieke participatie48,0%
CWoonomgeving47,2%
DVeiligheid69,3%
EOnderwijs44,7%
FGezondheid52,9%
GKunst en cultuur28,7%
HEconomische participatie63,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem85,3%
BWater41,8%
CAfval en grondstoffen53,4%
DEnergie33,7%
ENatuur en landschap27,5%
FHinder en calamiteiten68,0%
GLucht39,5%
ABodem85,3%
BWater41,8%
CAfval en grondstoffen53,4%
DEnergie33,7%
ENatuur en landschap27,5%
FHinder en calamiteiten68,0%
GLucht39,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid49,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
EKennis30,7%
AConcurrentievermogen44,3%
BArbeid49,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden68,6%
EKennis30,7%