Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Vlaardingen

Vlaardingen

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie34,2%
BPolitieke participatie45,4%
CWoonomgeving55,3%
DVeiligheid34,7%
EOnderwijs44,1%
FGezondheid47,1%
GKunst en cultuur37,8%
HEconomische participatie27,7%
AMaatschappelijke participatie34,2%
BPolitieke participatie45,4%
CWoonomgeving55,3%
DVeiligheid34,7%
EOnderwijs44,1%
FGezondheid47,1%
GKunst en cultuur37,8%
HEconomische participatie27,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,0%
BWater34,9%
CAfval en grondstoffen25,7%
DEnergie49,8%
ENatuur en landschap63,2%
FHinder en calamiteiten35,3%
GLucht63,6%
ABodem47,0%
BWater34,9%
CAfval en grondstoffen25,7%
DEnergie49,8%
ENatuur en landschap63,2%
FHinder en calamiteiten35,3%
GLucht63,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid41,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,0%
EKennis53,2%
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid41,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,0%
EKennis53,2%