Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Voorschoten

Voorschoten

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,5%
BPolitieke participatie58,9%
CWoonomgeving60,7%
DVeiligheid58,8%
EOnderwijs56,6%
FGezondheid67,1%
GKunst en cultuur58,8%
HEconomische participatie55,0%
AMaatschappelijke participatie50,5%
BPolitieke participatie58,9%
CWoonomgeving60,7%
DVeiligheid58,8%
EOnderwijs56,6%
FGezondheid67,1%
GKunst en cultuur58,8%
HEconomische participatie55,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem54,3%
BWater61,1%
CAfval en grondstoffen36,7%
DEnergie41,7%
ENatuur en landschap63,4%
FHinder en calamiteiten50,3%
GLucht71,3%
ABodem54,3%
BWater61,1%
CAfval en grondstoffen36,7%
DEnergie41,7%
ENatuur en landschap63,4%
FHinder en calamiteiten50,3%
GLucht71,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,9%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,8%
EKennis43,4%
AConcurrentievermogen48,9%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid55,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,8%
EKennis43,4%