Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Waddinxveen

Waddinxveen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving63,2%
DVeiligheid48,1%
EOnderwijs49,0%
FGezondheid55,0%
GKunst en cultuur25,4%
HEconomische participatie48,2%
AMaatschappelijke participatie52,1%
BPolitieke participatie50,5%
CWoonomgeving63,2%
DVeiligheid48,1%
EOnderwijs49,0%
FGezondheid55,0%
GKunst en cultuur25,4%
HEconomische participatie48,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,0%
BWater28,4%
CAfval en grondstoffen33,6%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap40,8%
FHinder en calamiteiten42,0%
GLucht52,6%
ABodem59,0%
BWater28,4%
CAfval en grondstoffen33,6%
DEnergie38,4%
ENatuur en landschap40,8%
FHinder en calamiteiten42,0%
GLucht52,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid60,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,3%
EKennis51,4%
AConcurrentievermogen47,7%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid60,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,3%
EKennis51,4%