Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Woerden

Woerden

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie59,9%
CWoonomgeving54,6%
DVeiligheid52,2%
EOnderwijs61,2%
FGezondheid63,5%
GKunst en cultuur46,1%
HEconomische participatie59,5%
AMaatschappelijke participatie56,5%
BPolitieke participatie59,9%
CWoonomgeving54,6%
DVeiligheid52,2%
EOnderwijs61,2%
FGezondheid63,5%
GKunst en cultuur46,1%
HEconomische participatie59,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem48,9%
BWater39,5%
CAfval en grondstoffen42,9%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap44,2%
FHinder en calamiteiten47,5%
GLucht48,5%
ABodem48,9%
BWater39,5%
CAfval en grondstoffen42,9%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap44,2%
FHinder en calamiteiten47,5%
GLucht48,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,9%
BArbeid56,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden32,7%
EKennis50,2%
AConcurrentievermogen54,9%
BArbeid56,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden32,7%
EKennis50,2%