Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Zoetermeer

Zoetermeer

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie36,8%
BPolitieke participatie50,1%
CWoonomgeving52,0%
DVeiligheid37,5%
EOnderwijs45,4%
FGezondheid51,6%
GKunst en cultuur34,4%
HEconomische participatie29,5%
AMaatschappelijke participatie36,8%
BPolitieke participatie50,1%
CWoonomgeving52,0%
DVeiligheid37,5%
EOnderwijs45,4%
FGezondheid51,6%
GKunst en cultuur34,4%
HEconomische participatie29,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,9%
BWater36,1%
CAfval en grondstoffen33,4%
DEnergie55,7%
ENatuur en landschap51,3%
FHinder en calamiteiten44,0%
GLucht65,9%
ABodem50,9%
BWater36,1%
CAfval en grondstoffen33,4%
DEnergie55,7%
ENatuur en landschap51,3%
FHinder en calamiteiten44,0%
GLucht65,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid43,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis52,0%
AConcurrentievermogen52,4%
BArbeid43,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,6%
EKennis52,0%