Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Zoeterwoude

Zoeterwoude

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving64,1%
DVeiligheid67,1%
EOnderwijs59,8%
FGezondheid64,5%
GKunst en cultuur43,6%
HEconomische participatie70,8%
AMaatschappelijke participatie53,7%
BPolitieke participatie57,9%
CWoonomgeving64,1%
DVeiligheid67,1%
EOnderwijs59,8%
FGezondheid64,5%
GKunst en cultuur43,6%
HEconomische participatie70,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem67,8%
BWater35,2%
CAfval en grondstoffen61,3%
DEnergie41,5%
ENatuur en landschap28,5%
FHinder en calamiteiten45,4%
GLucht45,9%
ABodem67,8%
BWater35,2%
CAfval en grondstoffen61,3%
DEnergie41,5%
ENatuur en landschap28,5%
FHinder en calamiteiten45,4%
GLucht45,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,2%
BArbeid63,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,7%
EKennis45,2%
AConcurrentievermogen57,2%
BArbeid63,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid53,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,7%
EKennis45,2%