Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Borsele

Borsele

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,1%
BPolitieke participatie51,8%
CWoonomgeving45,7%
DVeiligheid70,4%
EOnderwijs47,7%
FGezondheid60,3%
GKunst en cultuur42,6%
HEconomische participatie64,7%
AMaatschappelijke participatie50,1%
BPolitieke participatie51,8%
CWoonomgeving45,7%
DVeiligheid70,4%
EOnderwijs47,7%
FGezondheid60,3%
GKunst en cultuur42,6%
HEconomische participatie64,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem81,6%
BWater34,6%
CAfval en grondstoffen33,9%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap37,0%
FHinder en calamiteiten66,5%
GLucht37,5%
ABodem81,6%
BWater34,6%
CAfval en grondstoffen33,9%
DEnergie36,4%
ENatuur en landschap37,0%
FHinder en calamiteiten66,5%
GLucht37,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid52,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis39,6%
AConcurrentievermogen53,9%
BArbeid52,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis39,6%