Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

West Maas en Waal

West Maas en Waal

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie38,7%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid67,4%
EOnderwijs53,3%
FGezondheid57,2%
GKunst en cultuur42,7%
HEconomische participatie58,8%
AMaatschappelijke participatie38,7%
BPolitieke participatie49,2%
CWoonomgeving53,2%
DVeiligheid67,4%
EOnderwijs53,3%
FGezondheid57,2%
GKunst en cultuur42,7%
HEconomische participatie58,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,3%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie33,4%
ENatuur en landschap31,6%
FHinder en calamiteiten63,6%
GLucht39,5%
ABodem66,3%
BWater52,9%
CAfval en grondstoffen54,4%
DEnergie33,4%
ENatuur en landschap31,6%
FHinder en calamiteiten63,6%
GLucht39,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,3%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid26,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,3%
EKennis46,4%
AConcurrentievermogen43,3%
BArbeid46,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid26,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden74,3%
EKennis46,4%