Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Hulst

Hulst

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,7%
BPolitieke participatie44,1%
CWoonomgeving47,9%
DVeiligheid55,4%
EOnderwijs49,0%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur30,5%
HEconomische participatie57,5%
AMaatschappelijke participatie43,7%
BPolitieke participatie44,1%
CWoonomgeving47,9%
DVeiligheid55,4%
EOnderwijs49,0%
FGezondheid52,7%
GKunst en cultuur30,5%
HEconomische participatie57,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem76,5%
BWater33,3%
CAfval en grondstoffen34,3%
DEnergie34,0%
ENatuur en landschap44,3%
FHinder en calamiteiten83,0%
GLucht40,0%
ABodem76,5%
BWater33,3%
CAfval en grondstoffen34,3%
DEnergie34,0%
ENatuur en landschap44,3%
FHinder en calamiteiten83,0%
GLucht40,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,2%
BArbeid40,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid23,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
EKennis37,0%
AConcurrentievermogen44,2%
BArbeid40,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid23,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
EKennis37,0%