Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Kapelle

Kapelle

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,8%
BPolitieke participatie56,4%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid67,8%
EOnderwijs54,3%
FGezondheid67,4%
GKunst en cultuur40,8%
HEconomische participatie70,4%
AMaatschappelijke participatie49,8%
BPolitieke participatie56,4%
CWoonomgeving61,7%
DVeiligheid67,8%
EOnderwijs54,3%
FGezondheid67,4%
GKunst en cultuur40,8%
HEconomische participatie70,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem70,5%
BWater36,1%
CAfval en grondstoffen53,7%
DEnergie36,7%
ENatuur en landschap36,0%
FHinder en calamiteiten57,2%
GLucht39,7%
ABodem70,5%
BWater36,1%
CAfval en grondstoffen53,7%
DEnergie36,7%
ENatuur en landschap36,0%
FHinder en calamiteiten57,2%
GLucht39,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,3%
BArbeid53,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,9%
EKennis48,2%
AConcurrentievermogen47,3%
BArbeid53,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid51,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,9%
EKennis48,2%