Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Middelburg (Z.)

Middelburg (Z.)

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,3%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving54,0%
DVeiligheid45,6%
EOnderwijs55,8%
FGezondheid61,7%
GKunst en cultuur63,1%
HEconomische participatie33,3%
AMaatschappelijke participatie46,3%
BPolitieke participatie51,1%
CWoonomgeving54,0%
DVeiligheid45,6%
EOnderwijs55,8%
FGezondheid61,7%
GKunst en cultuur63,1%
HEconomische participatie33,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem66,6%
BWater38,3%
CAfval en grondstoffen33,2%
DEnergie44,4%
ENatuur en landschap59,0%
FHinder en calamiteiten49,5%
GLucht67,1%
ABodem66,6%
BWater38,3%
CAfval en grondstoffen33,2%
DEnergie44,4%
ENatuur en landschap59,0%
FHinder en calamiteiten49,5%
GLucht67,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen45,8%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,4%
EKennis47,6%
AConcurrentievermogen45,8%
BArbeid54,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid50,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden36,4%
EKennis47,6%