Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Giessenlanden

Giessenlanden

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving44,1%
DVeiligheid63,6%
EOnderwijs45,5%
FGezondheid59,1%
GKunst en cultuur46,7%
HEconomische participatie70,9%
AMaatschappelijke participatie49,6%
BPolitieke participatie52,7%
CWoonomgeving44,1%
DVeiligheid63,6%
EOnderwijs45,5%
FGezondheid59,1%
GKunst en cultuur46,7%
HEconomische participatie70,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem79,4%
BWater42,3%
CAfval en grondstoffen40,3%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap27,0%
FHinder en calamiteiten62,8%
GLucht47,6%
ABodem79,4%
BWater42,3%
CAfval en grondstoffen40,3%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap27,0%
FHinder en calamiteiten62,8%
GLucht47,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid52,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
EKennis50,9%
AConcurrentievermogen51,5%
BArbeid52,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,1%
EKennis50,9%