Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Zederik

Zederik

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie54,2%
CWoonomgeving58,0%
DVeiligheid59,8%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid60,7%
GKunst en cultuur44,4%
HEconomische participatie71,7%
AMaatschappelijke participatie52,3%
BPolitieke participatie54,2%
CWoonomgeving58,0%
DVeiligheid59,8%
EOnderwijs49,8%
FGezondheid60,7%
GKunst en cultuur44,4%
HEconomische participatie71,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem80,4%
BWater48,5%
CAfval en grondstoffen40,8%
DEnergie34,3%
ENatuur en landschap33,1%
FHinder en calamiteiten68,9%
GLucht38,1%
ABodem80,4%
BWater48,5%
CAfval en grondstoffen40,8%
DEnergie34,3%
ENatuur en landschap33,1%
FHinder en calamiteiten68,9%
GLucht38,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen47,8%
BArbeid60,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis40,1%
AConcurrentievermogen47,8%
BArbeid60,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden55,1%
EKennis40,1%