Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Terneuzen

Terneuzen

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,2%
BPolitieke participatie41,1%
CWoonomgeving45,5%
DVeiligheid47,7%
EOnderwijs45,8%
FGezondheid44,2%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie40,1%
AMaatschappelijke participatie45,2%
BPolitieke participatie41,1%
CWoonomgeving45,5%
DVeiligheid47,7%
EOnderwijs45,8%
FGezondheid44,2%
GKunst en cultuur30,8%
HEconomische participatie40,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,1%
BWater42,4%
CAfval en grondstoffen31,9%
DEnergie29,4%
ENatuur en landschap36,7%
FHinder en calamiteiten50,0%
GLucht33,9%
ABodem73,1%
BWater42,4%
CAfval en grondstoffen31,9%
DEnergie29,4%
ENatuur en landschap36,7%
FHinder en calamiteiten50,0%
GLucht33,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
EKennis37,0%
AConcurrentievermogen56,6%
BArbeid47,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
EKennis37,0%