Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Veere

Veere

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie50,0%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid63,2%
EOnderwijs51,1%
FGezondheid64,9%
GKunst en cultuur40,1%
HEconomische participatie69,0%
AMaatschappelijke participatie50,0%
BPolitieke participatie56,7%
CWoonomgeving48,4%
DVeiligheid63,2%
EOnderwijs51,1%
FGezondheid64,9%
GKunst en cultuur40,1%
HEconomische participatie69,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem85,4%
BWater47,2%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap51,6%
FHinder en calamiteiten76,0%
GLucht57,3%
ABodem85,4%
BWater47,2%
CAfval en grondstoffen46,2%
DEnergie38,9%
ENatuur en landschap51,6%
FHinder en calamiteiten76,0%
GLucht57,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen46,1%
BArbeid49,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,7%
EKennis20,3%
AConcurrentievermogen46,1%
BArbeid49,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid39,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden71,7%
EKennis20,3%