Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Vlissingen

Vlissingen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie44,6%
CWoonomgeving55,0%
DVeiligheid41,1%
EOnderwijs53,2%
FGezondheid50,4%
GKunst en cultuur51,7%
HEconomische participatie29,5%
AMaatschappelijke participatie42,0%
BPolitieke participatie44,6%
CWoonomgeving55,0%
DVeiligheid41,1%
EOnderwijs53,2%
FGezondheid50,4%
GKunst en cultuur51,7%
HEconomische participatie29,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem50,8%
BWater34,1%
CAfval en grondstoffen24,5%
DEnergie45,6%
ENatuur en landschap57,5%
FHinder en calamiteiten31,0%
GLucht36,9%
ABodem50,8%
BWater34,1%
CAfval en grondstoffen24,5%
DEnergie45,6%
ENatuur en landschap57,5%
FHinder en calamiteiten31,0%
GLucht36,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,4%
BArbeid44,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
EKennis37,5%
AConcurrentievermogen48,4%
BArbeid44,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden58,8%
EKennis37,5%