Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Lingewaal

Lingewaal

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,8%
BPolitieke participatie45,4%
CWoonomgeving46,1%
DVeiligheid60,2%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid55,5%
GKunst en cultuur46,4%
HEconomische participatie62,0%
AMaatschappelijke participatie41,8%
BPolitieke participatie45,4%
CWoonomgeving46,1%
DVeiligheid60,2%
EOnderwijs50,5%
FGezondheid55,5%
GKunst en cultuur46,4%
HEconomische participatie62,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem74,4%
BWater49,6%
CAfval en grondstoffen53,9%
DEnergie22,4%
ENatuur en landschap42,7%
FHinder en calamiteiten64,7%
GLucht36,6%
ABodem74,4%
BWater49,6%
CAfval en grondstoffen53,9%
DEnergie22,4%
ENatuur en landschap42,7%
FHinder en calamiteiten64,7%
GLucht36,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen37,0%
BArbeid48,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,5%
EKennis40,5%
AConcurrentievermogen37,0%
BArbeid48,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden69,5%
EKennis40,5%