Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

De Ronde Venen

De Ronde Venen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,9%
BPolitieke participatie58,5%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid56,8%
EOnderwijs49,6%
FGezondheid62,8%
GKunst en cultuur44,6%
HEconomische participatie61,5%
AMaatschappelijke participatie52,9%
BPolitieke participatie58,5%
CWoonomgeving57,1%
DVeiligheid56,8%
EOnderwijs49,6%
FGezondheid62,8%
GKunst en cultuur44,6%
HEconomische participatie61,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,1%
BWater35,3%
CAfval en grondstoffen44,6%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap32,2%
FHinder en calamiteiten57,2%
GLucht44,6%
ABodem59,1%
BWater35,3%
CAfval en grondstoffen44,6%
DEnergie33,2%
ENatuur en landschap32,2%
FHinder en calamiteiten57,2%
GLucht44,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,9%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
EKennis54,7%
AConcurrentievermogen49,9%
BArbeid48,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden59,4%
EKennis54,7%