Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Tytsjerksteradiel

Tytsjerksteradiel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie56,2%
BPolitieke participatie50,9%
CWoonomgeving51,1%
DVeiligheid64,2%
EOnderwijs52,4%
FGezondheid48,2%
GKunst en cultuur29,8%
HEconomische participatie46,8%
AMaatschappelijke participatie56,2%
BPolitieke participatie50,9%
CWoonomgeving51,1%
DVeiligheid64,2%
EOnderwijs52,4%
FGezondheid48,2%
GKunst en cultuur29,8%
HEconomische participatie46,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem81,5%
BWater65,2%
CAfval en grondstoffen41,4%
DEnergie28,4%
ENatuur en landschap39,1%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht52,8%
ABodem81,5%
BWater65,2%
CAfval en grondstoffen41,4%
DEnergie28,4%
ENatuur en landschap39,1%
FHinder en calamiteiten70,7%
GLucht52,8%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen37,4%
BArbeid44,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
EKennis36,2%
AConcurrentievermogen37,4%
BArbeid44,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,1%
EKennis36,2%