Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Asten

Asten

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie47,3%
CWoonomgeving60,6%
DVeiligheid47,7%
EOnderwijs49,1%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur35,6%
HEconomische participatie56,7%
AMaatschappelijke participatie53,5%
BPolitieke participatie47,3%
CWoonomgeving60,6%
DVeiligheid47,7%
EOnderwijs49,1%
FGezondheid60,4%
GKunst en cultuur35,6%
HEconomische participatie56,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,1%
BWater34,8%
CAfval en grondstoffen59,3%
DEnergie23,3%
ENatuur en landschap38,7%
FHinder en calamiteiten60,3%
GLucht37,6%
ABodem44,1%
BWater34,8%
CAfval en grondstoffen59,3%
DEnergie23,3%
ENatuur en landschap38,7%
FHinder en calamiteiten60,3%
GLucht37,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,8%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
EKennis28,4%
AConcurrentievermogen52,8%
BArbeid49,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid25,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,6%
EKennis28,4%