Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie49,1%
BPolitieke participatie46,7%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid56,2%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid39,6%
GKunst en cultuur34,3%
HEconomische participatie58,5%
AMaatschappelijke participatie49,1%
BPolitieke participatie46,7%
CWoonomgeving49,8%
DVeiligheid56,2%
EOnderwijs50,1%
FGezondheid39,6%
GKunst en cultuur34,3%
HEconomische participatie58,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem72,3%
BWater57,7%
CAfval en grondstoffen45,9%
DEnergie19,2%
ENatuur en landschap35,4%
FHinder en calamiteiten65,8%
GLucht40,3%
ABodem72,3%
BWater57,7%
CAfval en grondstoffen45,9%
DEnergie19,2%
ENatuur en landschap35,4%
FHinder en calamiteiten65,8%
GLucht40,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen42,8%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid24,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,0%
EKennis29,9%
AConcurrentievermogen42,8%
BArbeid44,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid24,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,0%
EKennis29,9%