Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Bergen op Zoom

Bergen op Zoom

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie41,7%
BPolitieke participatie42,7%
CWoonomgeving54,4%
DVeiligheid34,1%
EOnderwijs47,0%
FGezondheid44,8%
GKunst en cultuur59,9%
HEconomische participatie27,6%
AMaatschappelijke participatie41,7%
BPolitieke participatie42,7%
CWoonomgeving54,4%
DVeiligheid34,1%
EOnderwijs47,0%
FGezondheid44,8%
GKunst en cultuur59,9%
HEconomische participatie27,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem47,0%
BWater66,6%
CAfval en grondstoffen41,8%
DEnergie31,7%
ENatuur en landschap66,7%
FHinder en calamiteiten47,3%
GLucht52,1%
ABodem47,0%
BWater66,6%
CAfval en grondstoffen41,8%
DEnergie31,7%
ENatuur en landschap66,7%
FHinder en calamiteiten47,3%
GLucht52,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid40,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,4%
EKennis45,6%
AConcurrentievermogen59,0%
BArbeid40,6%
CInfrastructuur en bereikbaarheid42,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden33,4%
EKennis45,6%