Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Boxmeer

Boxmeer

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,4%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving52,1%
DVeiligheid61,7%
EOnderwijs63,9%
FGezondheid62,1%
GKunst en cultuur32,3%
HEconomische participatie55,8%
AMaatschappelijke participatie59,4%
BPolitieke participatie54,5%
CWoonomgeving52,1%
DVeiligheid61,7%
EOnderwijs63,9%
FGezondheid62,1%
GKunst en cultuur32,3%
HEconomische participatie55,8%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem49,3%
BWater62,3%
CAfval en grondstoffen58,3%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap48,1%
FHinder en calamiteiten61,3%
GLucht38,5%
ABodem49,3%
BWater62,3%
CAfval en grondstoffen58,3%
DEnergie24,3%
ENatuur en landschap48,1%
FHinder en calamiteiten61,3%
GLucht38,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,2%
EKennis56,6%
AConcurrentievermogen56,4%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid36,6%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden70,2%
EKennis56,6%