Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Breda

Breda

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,1%
BPolitieke participatie47,1%
CWoonomgeving58,9%
DVeiligheid33,6%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid52,0%
GKunst en cultuur53,8%
HEconomische participatie29,5%
AMaatschappelijke participatie46,1%
BPolitieke participatie47,1%
CWoonomgeving58,9%
DVeiligheid33,6%
EOnderwijs54,9%
FGezondheid52,0%
GKunst en cultuur53,8%
HEconomische participatie29,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,5%
BWater61,4%
CAfval en grondstoffen41,1%
DEnergie49,2%
ENatuur en landschap55,7%
FHinder en calamiteiten41,5%
GLucht60,1%
ABodem39,5%
BWater61,4%
CAfval en grondstoffen41,1%
DEnergie49,2%
ENatuur en landschap55,7%
FHinder en calamiteiten41,5%
GLucht60,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen53,3%
BArbeid63,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,2%
EKennis56,7%
AConcurrentievermogen53,3%
BArbeid63,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid44,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,2%
EKennis56,7%