Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Deurne

Deurne

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,9%
BPolitieke participatie45,8%
CWoonomgeving64,6%
DVeiligheid58,3%
EOnderwijs56,3%
FGezondheid56,0%
GKunst en cultuur35,7%
HEconomische participatie52,9%
AMaatschappelijke participatie51,9%
BPolitieke participatie45,8%
CWoonomgeving64,6%
DVeiligheid58,3%
EOnderwijs56,3%
FGezondheid56,0%
GKunst en cultuur35,7%
HEconomische participatie52,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,1%
BWater67,4%
CAfval en grondstoffen63,0%
DEnergie29,5%
ENatuur en landschap34,5%
FHinder en calamiteiten65,6%
GLucht44,0%
ABodem43,1%
BWater67,4%
CAfval en grondstoffen63,0%
DEnergie29,5%
ENatuur en landschap34,5%
FHinder en calamiteiten65,6%
GLucht44,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen57,8%
BArbeid48,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,0%
EKennis35,7%
AConcurrentievermogen57,8%
BArbeid48,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,0%
EKennis35,7%