Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Pekela

Pekela

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie32,4%
BPolitieke participatie36,2%
CWoonomgeving37,6%
DVeiligheid43,2%
EOnderwijs45,8%
FGezondheid38,3%
GKunst en cultuur22,6%
HEconomische participatie31,0%
AMaatschappelijke participatie32,4%
BPolitieke participatie36,2%
CWoonomgeving37,6%
DVeiligheid43,2%
EOnderwijs45,8%
FGezondheid38,3%
GKunst en cultuur22,6%
HEconomische participatie31,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem73,7%
BWater63,1%
DEnergie23,2%
ENatuur en landschap34,3%
FHinder en calamiteiten65,5%
GLucht55,4%
ABodem73,7%
BWater63,1%
DEnergie23,2%
ENatuur en landschap34,3%
FHinder en calamiteiten65,5%
GLucht55,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen37,6%
BArbeid31,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,3%
EKennis22,8%
AConcurrentievermogen37,6%
BArbeid31,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden39,3%
EKennis22,8%