Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Dongen

Dongen

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,0%
BPolitieke participatie44,5%
CWoonomgeving62,2%
DVeiligheid63,0%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur39,8%
HEconomische participatie52,1%
AMaatschappelijke participatie48,0%
BPolitieke participatie44,5%
CWoonomgeving62,2%
DVeiligheid63,0%
EOnderwijs55,6%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur39,8%
HEconomische participatie52,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,5%
BWater67,2%
CAfval en grondstoffen43,2%
DEnergie25,1%
ENatuur en landschap24,1%
FHinder en calamiteiten49,0%
GLucht48,6%
ABodem44,5%
BWater67,2%
CAfval en grondstoffen43,2%
DEnergie25,1%
ENatuur en landschap24,1%
FHinder en calamiteiten49,0%
GLucht48,6%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,7%
BArbeid46,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
EKennis37,5%
AConcurrentievermogen48,7%
BArbeid46,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,2%
EKennis37,5%