Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Eersel

Eersel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,3%
BPolitieke participatie45,3%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid59,9%
EOnderwijs61,2%
FGezondheid58,4%
GKunst en cultuur47,6%
HEconomische participatie70,9%
AMaatschappelijke participatie53,3%
BPolitieke participatie45,3%
CWoonomgeving48,0%
DVeiligheid59,9%
EOnderwijs61,2%
FGezondheid58,4%
GKunst en cultuur47,6%
HEconomische participatie70,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,9%
BWater75,3%
CAfval en grondstoffen66,7%
DEnergie35,4%
ENatuur en landschap41,5%
FHinder en calamiteiten63,2%
GLucht47,9%
ABodem59,9%
BWater75,3%
CAfval en grondstoffen66,7%
DEnergie35,4%
ENatuur en landschap41,5%
FHinder en calamiteiten63,2%
GLucht47,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen55,1%
BArbeid54,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis49,9%
AConcurrentievermogen55,1%
BArbeid54,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid29,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden61,6%
EKennis49,9%