Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Eindhoven

Eindhoven

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie35,6%
BPolitieke participatie41,8%
CWoonomgeving55,2%
DVeiligheid31,1%
EOnderwijs58,1%
FGezondheid56,7%
GKunst en cultuur57,3%
HEconomische participatie29,3%
AMaatschappelijke participatie35,6%
BPolitieke participatie41,8%
CWoonomgeving55,2%
DVeiligheid31,1%
EOnderwijs58,1%
FGezondheid56,7%
GKunst en cultuur57,3%
HEconomische participatie29,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem36,8%
BWater46,8%
CAfval en grondstoffen36,8%
DEnergie47,8%
ENatuur en landschap60,1%
FHinder en calamiteiten38,4%
GLucht60,5%
ABodem36,8%
BWater46,8%
CAfval en grondstoffen36,8%
DEnergie47,8%
ENatuur en landschap60,1%
FHinder en calamiteiten38,4%
GLucht60,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,8%
BArbeid61,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,8%
EKennis68,8%
AConcurrentievermogen60,8%
BArbeid61,0%
CInfrastructuur en bereikbaarheid46,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,8%
EKennis68,8%