Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Etten-Leur

Etten-Leur

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,3%
BPolitieke participatie43,0%
CWoonomgeving59,5%
DVeiligheid46,3%
EOnderwijs51,9%
FGezondheid53,0%
GKunst en cultuur42,2%
HEconomische participatie43,3%
AMaatschappelijke participatie43,3%
BPolitieke participatie43,0%
CWoonomgeving59,5%
DVeiligheid46,3%
EOnderwijs51,9%
FGezondheid53,0%
GKunst en cultuur42,2%
HEconomische participatie43,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem39,3%
BWater63,7%
CAfval en grondstoffen55,7%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap51,0%
FHinder en calamiteiten46,7%
GLucht45,3%
ABodem39,3%
BWater63,7%
CAfval en grondstoffen55,7%
DEnergie38,1%
ENatuur en landschap51,0%
FHinder en calamiteiten46,7%
GLucht45,3%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid50,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
EKennis49,5%
AConcurrentievermogen54,2%
BArbeid50,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid45,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden52,4%
EKennis49,5%