Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Geertruidenberg

Geertruidenberg

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,2%
BPolitieke participatie44,2%
CWoonomgeving47,2%
DVeiligheid43,2%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid43,3%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie47,0%
AMaatschappelijke participatie43,2%
BPolitieke participatie44,2%
CWoonomgeving47,2%
DVeiligheid43,2%
EOnderwijs56,1%
FGezondheid43,3%
GKunst en cultuur56,1%
HEconomische participatie47,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,7%
BWater48,9%
CAfval en grondstoffen36,0%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap41,0%
FHinder en calamiteiten52,4%
GLucht35,2%
ABodem44,7%
BWater48,9%
CAfval en grondstoffen36,0%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap41,0%
FHinder en calamiteiten52,4%
GLucht35,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen60,9%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
EKennis47,6%
AConcurrentievermogen60,9%
BArbeid53,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,5%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden51,8%
EKennis47,6%