Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Goirle

Goirle

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving61,9%
DVeiligheid64,2%
EOnderwijs50,9%
FGezondheid57,7%
GKunst en cultuur32,8%
HEconomische participatie53,4%
AMaatschappelijke participatie46,2%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving61,9%
DVeiligheid64,2%
EOnderwijs50,9%
FGezondheid57,7%
GKunst en cultuur32,8%
HEconomische participatie53,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,0%
BWater65,6%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap56,7%
FHinder en calamiteiten67,4%
GLucht67,2%
ABodem45,0%
BWater65,6%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,9%
ENatuur en landschap56,7%
FHinder en calamiteiten67,4%
GLucht67,2%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen38,9%
BArbeid45,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
EKennis35,4%
AConcurrentievermogen38,9%
BArbeid45,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid32,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden43,4%
EKennis35,4%