Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Grave

Grave

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie59,8%
BPolitieke participatie52,5%
CWoonomgeving59,6%
DVeiligheid58,3%
EOnderwijs66,5%
FGezondheid49,4%
GKunst en cultuur63,6%
HEconomische participatie50,1%
AMaatschappelijke participatie59,8%
BPolitieke participatie52,5%
CWoonomgeving59,6%
DVeiligheid58,3%
EOnderwijs66,5%
FGezondheid49,4%
GKunst en cultuur63,6%
HEconomische participatie50,1%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,5%
BWater59,3%
CAfval en grondstoffen62,9%
DEnergie38,5%
ENatuur en landschap69,9%
FHinder en calamiteiten71,5%
GLucht63,5%
ABodem58,5%
BWater59,3%
CAfval en grondstoffen62,9%
DEnergie38,5%
ENatuur en landschap69,9%
FHinder en calamiteiten71,5%
GLucht63,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,8%
BArbeid42,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,0%
EKennis36,5%
AConcurrentievermogen43,8%
BArbeid42,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid41,3%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden53,0%
EKennis36,5%