Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Haaren

Haaren

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie62,0%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving55,1%
DVeiligheid64,9%
EOnderwijs54,2%
FGezondheid65,2%
GKunst en cultuur45,9%
HEconomische participatie73,3%
AMaatschappelijke participatie62,0%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving55,1%
DVeiligheid64,9%
EOnderwijs54,2%
FGezondheid65,2%
GKunst en cultuur45,9%
HEconomische participatie73,3%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem59,0%
BWater44,9%
CAfval en grondstoffen47,5%
DEnergie28,6%
ENatuur en landschap43,1%
FHinder en calamiteiten66,8%
GLucht53,9%
ABodem59,0%
BWater44,9%
CAfval en grondstoffen47,5%
DEnergie28,6%
ENatuur en landschap43,1%
FHinder en calamiteiten66,8%
GLucht53,9%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid49,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,3%
EKennis36,9%
AConcurrentievermogen44,4%
BArbeid49,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid28,9%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden50,3%
EKennis36,9%