Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

's-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie48,9%
BPolitieke participatie58,8%
CWoonomgeving58,9%
DVeiligheid32,4%
EOnderwijs52,8%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur57,2%
HEconomische participatie30,4%
AMaatschappelijke participatie48,9%
BPolitieke participatie58,8%
CWoonomgeving58,9%
DVeiligheid32,4%
EOnderwijs52,8%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur57,2%
HEconomische participatie30,4%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,4%
BWater49,1%
CAfval en grondstoffen31,3%
DEnergie45,7%
ENatuur en landschap55,8%
FHinder en calamiteiten34,2%
GLucht57,7%
ABodem44,4%
BWater49,1%
CAfval en grondstoffen31,3%
DEnergie45,7%
ENatuur en landschap55,8%
FHinder en calamiteiten34,2%
GLucht57,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid58,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,4%
EKennis57,7%
AConcurrentievermogen54,5%
BArbeid58,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid47,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden47,4%
EKennis57,7%