Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Heusden

Heusden

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie52,2%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving59,6%
DVeiligheid63,1%
EOnderwijs49,4%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur48,0%
HEconomische participatie53,7%
AMaatschappelijke participatie52,2%
BPolitieke participatie50,2%
CWoonomgeving59,6%
DVeiligheid63,1%
EOnderwijs49,4%
FGezondheid54,0%
GKunst en cultuur48,0%
HEconomische participatie53,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem43,6%
BWater73,0%
CAfval en grondstoffen48,9%
DEnergie24,5%
ENatuur en landschap47,7%
FHinder en calamiteiten55,9%
GLucht55,7%
ABodem43,6%
BWater73,0%
CAfval en grondstoffen48,9%
DEnergie24,5%
ENatuur en landschap47,7%
FHinder en calamiteiten55,9%
GLucht55,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,9%
BArbeid45,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
EKennis59,4%
AConcurrentievermogen52,9%
BArbeid45,8%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,0%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
EKennis59,4%