Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Loon op Zand

Loon op Zand

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,9%
BPolitieke participatie45,1%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid48,3%
EOnderwijs55,2%
FGezondheid50,9%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie51,6%
AMaatschappelijke participatie45,9%
BPolitieke participatie45,1%
CWoonomgeving53,0%
DVeiligheid48,3%
EOnderwijs55,2%
FGezondheid50,9%
GKunst en cultuur32,7%
HEconomische participatie51,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem53,2%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen43,5%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap52,6%
FHinder en calamiteiten55,8%
GLucht59,5%
ABodem53,2%
BWater62,2%
CAfval en grondstoffen43,5%
DEnergie34,7%
ENatuur en landschap52,6%
FHinder en calamiteiten55,8%
GLucht59,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid45,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
EKennis46,9%
AConcurrentievermogen43,9%
BArbeid45,9%
CInfrastructuur en bereikbaarheid30,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden54,8%
EKennis46,9%