Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Mill en Sint Hubert

Mill en Sint Hubert

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie61,2%
BPolitieke participatie53,9%
CWoonomgeving67,1%
DVeiligheid78,1%
EOnderwijs63,1%
FGezondheid48,9%
GKunst en cultuur30,2%
HEconomische participatie65,5%
AMaatschappelijke participatie61,2%
BPolitieke participatie53,9%
CWoonomgeving67,1%
DVeiligheid78,1%
EOnderwijs63,1%
FGezondheid48,9%
GKunst en cultuur30,2%
HEconomische participatie65,5%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,2%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen55,9%
DEnergie22,5%
ENatuur en landschap48,0%
FHinder en calamiteiten65,5%
GLucht46,4%
ABodem58,2%
BWater56,8%
CAfval en grondstoffen55,9%
DEnergie22,5%
ENatuur en landschap48,0%
FHinder en calamiteiten65,5%
GLucht46,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,5%
BArbeid46,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid22,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis40,3%
AConcurrentievermogen49,5%
BArbeid46,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid22,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
EKennis40,3%