Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie51,6%
BPolitieke participatie48,4%
CWoonomgeving60,6%
DVeiligheid67,8%
EOnderwijs63,4%
FGezondheid64,2%
GKunst en cultuur41,6%
HEconomische participatie56,2%
AMaatschappelijke participatie51,6%
BPolitieke participatie48,4%
CWoonomgeving60,6%
DVeiligheid67,8%
EOnderwijs63,4%
FGezondheid64,2%
GKunst en cultuur41,6%
HEconomische participatie56,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem42,1%
BWater40,7%
CAfval en grondstoffen59,8%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap50,9%
FHinder en calamiteiten63,1%
GLucht61,4%
ABodem42,1%
BWater40,7%
CAfval en grondstoffen59,8%
DEnergie37,4%
ENatuur en landschap50,9%
FHinder en calamiteiten63,1%
GLucht61,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid45,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,3%
EKennis54,0%
AConcurrentievermogen54,0%
BArbeid45,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,4%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,3%
EKennis54,0%