Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Oirschot

Oirschot

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie53,1%
BPolitieke participatie47,6%
CWoonomgeving51,5%
DVeiligheid56,2%
EOnderwijs59,5%
FGezondheid57,3%
GKunst en cultuur56,9%
HEconomische participatie70,7%
AMaatschappelijke participatie53,1%
BPolitieke participatie47,6%
CWoonomgeving51,5%
DVeiligheid56,2%
EOnderwijs59,5%
FGezondheid57,3%
GKunst en cultuur56,9%
HEconomische participatie70,7%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem58,0%
BWater70,5%
CAfval en grondstoffen59,2%
DEnergie31,1%
ENatuur en landschap40,3%
FHinder en calamiteiten59,3%
GLucht37,1%
ABodem58,0%
BWater70,5%
CAfval en grondstoffen59,2%
DEnergie31,1%
ENatuur en landschap40,3%
FHinder en calamiteiten59,3%
GLucht37,1%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid56,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,9%
EKennis30,8%
AConcurrentievermogen49,8%
BArbeid56,4%
CInfrastructuur en bereikbaarheid27,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden42,9%
EKennis30,8%