Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Oisterwijk

Oisterwijk

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie45,2%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving68,2%
DVeiligheid42,6%
EOnderwijs62,3%
FGezondheid56,6%
GKunst en cultuur52,4%
HEconomische participatie56,0%
AMaatschappelijke participatie45,2%
BPolitieke participatie46,5%
CWoonomgeving68,2%
DVeiligheid42,6%
EOnderwijs62,3%
FGezondheid56,6%
GKunst en cultuur52,4%
HEconomische participatie56,0%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem45,5%
BWater58,0%
CAfval en grondstoffen60,0%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap60,1%
FHinder en calamiteiten68,6%
GLucht54,0%
ABodem45,5%
BWater58,0%
CAfval en grondstoffen60,0%
DEnergie37,3%
ENatuur en landschap60,1%
FHinder en calamiteiten68,6%
GLucht54,0%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen41,3%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,4%
EKennis61,0%
AConcurrentievermogen41,3%
BArbeid49,2%
CInfrastructuur en bereikbaarheid38,1%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden44,4%
EKennis61,0%