Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Oosterhout

Oosterhout

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie43,2%
BPolitieke participatie43,1%
CWoonomgeving69,1%
DVeiligheid40,1%
EOnderwijs50,6%
FGezondheid50,4%
GKunst en cultuur52,4%
HEconomische participatie38,9%
AMaatschappelijke participatie43,2%
BPolitieke participatie43,1%
CWoonomgeving69,1%
DVeiligheid40,1%
EOnderwijs50,6%
FGezondheid50,4%
GKunst en cultuur52,4%
HEconomische participatie38,9%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem44,2%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen52,9%
DEnergie37,1%
ENatuur en landschap49,8%
FHinder en calamiteiten44,2%
GLucht43,4%
ABodem44,2%
BWater55,4%
CAfval en grondstoffen52,9%
DEnergie37,1%
ENatuur en landschap49,8%
FHinder en calamiteiten44,2%
GLucht43,4%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,1%
EKennis44,8%
AConcurrentievermogen48,5%
BArbeid47,1%
CInfrastructuur en bereikbaarheid35,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden45,1%
EKennis44,8%