Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Oss

Oss

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie54,2%
BPolitieke participatie45,8%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid46,4%
EOnderwijs50,6%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur50,2%
HEconomische participatie38,6%
AMaatschappelijke participatie54,2%
BPolitieke participatie45,8%
CWoonomgeving61,8%
DVeiligheid46,4%
EOnderwijs50,6%
FGezondheid50,8%
GKunst en cultuur50,2%
HEconomische participatie38,6%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem36,3%
BWater60,3%
CAfval en grondstoffen40,9%
DEnergie28,7%
ENatuur en landschap43,4%
FHinder en calamiteiten61,1%
GLucht50,5%
ABodem36,3%
BWater60,3%
CAfval en grondstoffen40,9%
DEnergie28,7%
ENatuur en landschap43,4%
FHinder en calamiteiten61,1%
GLucht50,5%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen52,7%
BArbeid42,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,8%
EKennis53,4%
AConcurrentievermogen52,7%
BArbeid42,5%
CInfrastructuur en bereikbaarheid34,8%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden38,8%
EKennis53,4%