Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Sint-Michielsgestel

Sint-Michielsgestel

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie51,7%
CWoonomgeving54,1%
DVeiligheid71,9%
EOnderwijs58,7%
FGezondheid59,7%
GKunst en cultuur49,4%
HEconomische participatie68,2%
AMaatschappelijke participatie58,0%
BPolitieke participatie51,7%
CWoonomgeving54,1%
DVeiligheid71,9%
EOnderwijs58,7%
FGezondheid59,7%
GKunst en cultuur49,4%
HEconomische participatie68,2%

ecologisch

Top
Top
Yearly
ABodem56,5%
BWater61,1%
CAfval en grondstoffen50,7%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap34,0%
FHinder en calamiteiten67,2%
GLucht63,7%
ABodem56,5%
BWater61,1%
CAfval en grondstoffen50,7%
DEnergie36,3%
ENatuur en landschap34,0%
FHinder en calamiteiten67,2%
GLucht63,7%

economisch

Top
Top
Yearly
AConcurrentievermogen40,0%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,2%
EKennis38,6%
AConcurrentievermogen40,0%
BArbeid45,7%
CInfrastructuur en bereikbaarheid31,2%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden49,2%
EKennis38,6%